Aarhus Universitets segl

Adgang til DD Lab

Få 24/7 adgang

1. Hvis du/I har eksamens-projekter i forb. m. bachelor-uddannelserne på Informationsvidenskab og Digital Design eller har andre typer af projekter og aktiviteter, der dels har med dit/jeres studie at gøre, dels er indenfor DD Lab´s profil (fysisk interaktion), så kan du/I bruge DD Lab i den bemandede åbningstid.

2. Hvis du/I har et projekt, det være sig bachelor-, eksamens-, speciale-projekt e.lign. og ønsker 24-7 adgang til lab´et, så send en kort beskrivelse af projektet, den periode det løber i, samt information om din/jeres tilknytning til universitetet.

Ansøgningen sendes til Rasmus Lunding: rasl@cc.au.dk

Som 24/7-bruger af DD Lab skal du være opmærksom på følgende:

-DD Lab´s primære formål er at give studerende på IKK adgang til maker- og fysiske interaktions-teknologier.

DD Lab er internt financieret, derfor er det vigtigt at der er dokumentation for hvad lab´et bliver brugt til.

Vi kalder det, at sætte spor. Som 24/7-bruger forventer vi at du/I sætter spor.

Dette gøres ved at emaile et link til din/jeres projekt-blog, projekt-hjemmeside eller hvad du/I bruger af online-dokumentering.

Link emailes til DD Lab: ddlabau@gmail.com.

 

-Al færdsel og brug af værktøj i lab´et foregår på eget ansvar. DD Lab, Instituttet eller Århus Universitet kan ikke holdes ansvarlig for uheld eller personskade i DD Lab.

 

-Der forefindes en del elektrisk værktøj i DD Lab. Noget af dette værktøj kan være farligt at bruge. Det er dit eget ansvar at læse manualer eller på anden vis sætte dig ind i og forstå brugen af det værktøj du ønsker at bruge.

Afsøg evt. ddlab.au.dk/github/ for tutorials der viser hvordan de forskellige teknologier og tools bruges.

 

-Efter brug skal værktøj efterlades så det ikke er til fare for andre brugere af lab´et!

-Herunder; tag stik ud af stikkontakter, tildæk sav-klinger o.s.v.

 

-Det er brugernes ansvar at sørge for at lab´et er ryddeligt og at ting, værktøj, teknologier og materialer er stillet på plads efter brug.

 

De teknologier, det værktøj og de materialer der forefindes i DD Lab, tilhører lab´et og skal blive i lab´et.

Men, hvis man bruger og/eller implementerer teknologier, materialer eller elektroniske komponenter fra DD Lab i forbindelse med projekt, prototype eller produkt-udvikling, og gerne vil beholde det man har konstrueret, kan man frikøbe de implementerede dele via DD Lab´s webshop til favorabel pris.

Nærmere aftale vedr. dette får man ved at emaile Rasmus Lunding: rasl@cc.au.dk.

 

6. Det er muligt at låne teknologier, tools, komponenter etc. fra DD Lab. Spørg en af de ansatte, hvis der er ting du ønsker at låne ud af lab´et.

 

7. På DD Lab´s webshop kan man købe få gængse teknologier, som Arduino kits, sugru etc.

Webshoppen samt vejledning for brug findes her: ddlab.au.dk/webshop/.

 

M.v.h. DD Lab Staff  

DD Lab - kodeks for brugere:

  1. Som bruger kan man ikke forvente at hemmeligholde det arbejde man laver i lab´et m. henvisning til Non-disclosure agreements etc. Lab´et er en offentligt drevet undervisnings-facilitet. Derfor forventes det at man stiller sit arbejde til rådighed til gengæld for brug af faciliteten, i form af “spor” på website etc.

  2. Alle kan låne fra lab´et. Alle kan købe fra webshoppen. Men det er kun almindelige studerende der kan forvente at bruge de ansattes tid.

  3. Ph.d. studerende kan godt få 24/7 adgang. Men på samme vilkår som alle andre. Det vil for eksempel sige at det ikke kan forventes der er plads i lab´et til at man har projekter stående i længere tid etc.


    DD Lab/Rasmus Lunding  

 

Alumner

Alumner fra Digital Design og Informationvidenskab har mulighed for fortsat at gøre brug af DD Lab og lab´ets faciliteter efter endt uddannelses-forløb.

Hvis alumner opholder sig i lab´et i åbningstiden kan der dog ikke forventes særskilt hjælp fra de ansatte. Det forventes at alumner har den erfaring og indsigt det kræver at arbejde på egen hånd i lab´et.

Derudover er det altid nuværende studerende der har førsteprioritet til faciliteter og plads i DD Lab.

 

Alumner kan også i visse tilfælde få 24/7 adgang til lab´et. Dog ikke i forbindelse med aktiviteter der er en del af en kommerciel arbejds-relation eller med aktiviteter der har ren hobby-karakter.

 

Forespørgsel om 24/7 adgang rettes til Rasmus Lunding rasl@cc.au.dk. Man bedes medsende en kort beskrivelse vedr. aktivitetens karakter, hvilke interaktions-teknologier man forventer at gøre brug af samt estimeret tidsforbrug.