Aarhus Universitets segl

Om DD Lab

Hvad er DD Lab?

DD Lab er en fysisk facilitet etableret på AU Katrinebjerg tilknyttet Digital Design og Informationsvidenskabs-uddannelserne på Institut for Kommunikation og Kultur, ARTS, AU.

DD Lab´s formål er at introducere studerende til viden, værktøjer, teknikker og teknologier der gør dem i stand til at arbejde med praksis-dimensioner indenfor digital design med fokus på fysisk interaktion.

DD Lab er finansieret af undervisningsmidler fra instituttet og er derfor primært en undervisnings-facilitet. Forskere og andre med tilknytning til instituttet har dog også adgang til lab´ets faciliteter.

DD Lab er etableret i 2012 af Martin Brynskov og Rasmus Lunding.

DD Lab - kodeks for ansatte

  1.  Det er til en hver tid den ansatte der er på arbejde, der har kompetence til at bestemme hvilke aktiviteter der kan lade sig gøre på et givent tidspunkt - relativt til antal brugere i lab´et, allerede planlagte aktiviteter etc. -Uanset hvem der henvender sig: -undervisere, forskere, phd´s osv.
  2. De ansatte er IKKE ansat til at konstruere for de studerende! -De kan vejlede og guide. Evt. beskrive på whiteboard etc. Men ikke konstruere for studerende.
  3. Hvis ansatte er tvivl. Hvis f.eks. forskere etc. forventer tid, teknologier, materialer etc. stillet til rådighed. Så kan der altid henvises til Rasmus. 
  4. De ansatte kan bede studerende og andre om at rydde op efter sig o.s.v. Hvis dette ikke bliver efterfulgt kan ansatte bortvise studerende og andre fra lab´et.

(DD Lab/Rasmus Lunding)

Adresse og kontakt

Finlandsgade 27, 8200 Aarhus N

DD Lab kanaler