Aarhus Universitets segl

Dead Media Rising

Vi tog tidligt i processen en beslutning om, at vores projekt skulle tage udgangspunkt i begreberne Zombie Media og Hardware Hacking. Med dette udgangspunkt anskaffede vi os en mængde kasserede digitale artefakter. Hensigten var at hardware hacke disse, for at undersøge hvilke potentialer der ligger i denne form for digitalt affald. Vi gav på forhånd os selv den begrænsning, at vi ikke ville lægge en plan for resultatet af vores indgreb, men derimod arbejde eksplorativt med materialerne.

Gennem vores indledende arbejde med de digitale artefakter erfarede vi hurtigt, at størstedelen af, det der ellers var kasseret, stadig virkede enten helt eller delvist. Herfra blev næste skridt at finde muligheder i de funktionaliteter, artefakterne i forvejen rummede. Obduktionen af de mange artefakter inspirerede os til en ide om at skabe en sammenhæng mellem artefakterne, med mulighed for at påvirke hinandens funktionalitet. I den forbindelse besluttede vi, at denne sammensætning gerne skulle resultere i en form for aftryk, som gengiver den interaktion, der ligger forud. Da vores projekt tager udgangspunkt i Digital Design, besluttede vi at lade dette aftryk være digitalt og tage form som et visuelt output. Endvidere ville vi gerne inddrage vores nyligt tilegnede færdigheder fra tilvalget i Datalogi, hvorfor det virkede nærliggende at programmere en Java-applikation til håndteringen af dette.

 

– Rasmus Brønsgaard og Mikkel Degn, 5. semester DD