Aarhus Universitets segl

Epsilon

Højresvingsulykker

Vi er tre Informationsvidenskabsstuderende på 5. semester der er i gang med vores bachelorprojekt. Vores projekt omhandler højresvingsulykker og hvordan disse kan begrænses ved brug af teknologi.

Vores koncept går ud på at der på alle lastbiler bliver monteret en RFID scanner der opfanger de passive tags som cyklisterne har klistret på deres cykler. Sensoren er tilkoblet en arduino der behandler data fra læseren og sender det ud som output i et display som chaufføren kan se.

Indtil videre ser vores prototype således ud:

RFID læseren er koblet til en LED. Vi har programmeret Arduinoen sådan at læseren konstant genstarter sin læsning.  På den måde bliver lampen ved med at blinke så længe der er et tag indenfor feltet.

I skrivende stund er vi i gang med at bygge en model i LEGO, som skal bruges til en usecase-video:

Vores endelige prototype

Vi er nu endelige blevet færdige med vores prototype, som vi i foregående post var i gang med at bygge. Der kommer her en række billeder der viser den endelige prototype, efterfulgt af vores konceptvideo.

Til venstre ses prototypen  med RFID-scanneren hængende højre side af  og arduinoen inde i førerhuset. I sidste del af designfasen fik lastbilen påmonteret et 9v batteri, så arduinoen ikke skulle forbindes til computeren for at få strøm. Til højre ses cyklisten med det påmonterede passive RFID-tag.

Arduinoen med LED’en påmonteret(i højre hjørne), der blinker når cyklisten med det passive tag kommer inden for lastbilens rækkevidde.

Vejen til vores konceptvideo kridtes op…

Nedenfor kan man se den konceptvideo, der også er en del af vores afsluttende bachelorprojekt i faget interaktionsdesign under informationsvidenskab.
www.youtube.com/watch?v=SuqsxhCnVu