Aarhus Universitets segl

krukken

Materiel modstand – hvad er det?

I denne post vil vi kort opridse baggrunden for vores projekt. Vi ser på nuværende tidspunkt et hul i teorien der kan beskrive det forhold mennesker har til digitale interfaces. Det er materiel modstand som begreb vi gerne vil udforske, da vi ser, at det materielle udfases i touchskærme og fremtidens gesture interfaces, hvor kun håndbevægelser vil blive brugt. Vi ser altså en tendens indenfor interfaces, hvor man gradvist bevæger sig væk fra det fysiske. Vi ønsker at udforske potentialerne i det fysiske, så de ikke bare bliver overset og udeladt. Vi har fundet begrebet modstand som vi vurderer som et særligt uudforsket potentiale.

Men hvad mener vi, når vi snakker om materiel modstand? Vi tager udgangspunkt i Heideggers hammer (et klassisk eksempel indenfor fænomenologien) og postulerer at årsagen til at værktøj og legeme smelter sammen er grundet en konflikt (eller et liv) i materialet – modstand – der giver os øget kontrol. Heidegger fremhæver, hvordan hammeren bliver en forlængelse af armen for brugeren – men vi vil undersøge det, der foregår nogle led længere ude, om man vil: Nemlig i hammerens sammenstød med sømmet, og sømmets gennemtrængning af træet. Fordi hammeren bliver en forlængelse af brugerens arm kan brugeren i sammenstødet med sømmet mærke, hvordan modstanden er i træet – altså hvor mange kræfter, der skal lægges i de næste slag. Modstand er i det lys en gennemgribende del af det, der gør os i stand til at fornemme og vurdere verden omkring os.

Vi stiller så spørgsmålet: Hvordan kan vi arbejde med modstand i digitale interfaces?